Selecteer een pagina
Het belang van vrouwelijke kwaliteiten in deze steeds killer en harder lijkende wereld

Het belang van vrouwelijke kwaliteiten in deze steeds killer en harder lijkende wereld

Een vrouw is geen man

Vrouwen zijn anders dan mannen. Hoewel je dat tegenwoordig niet meer lijkt te mogen zeggen, doe ik het toch. Vrouwen zijn geen mannen. Vrouwen zijn vrouwen. Mannen zijn mannen.

En gelukkig maar. Stel je toch eens voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. Mannen en vrouwen verschillen wezenlijk van elkaar, dat maakt het juist zo leuk. Je hoeft alleen maar naar onze lichamen te kijken, om te beseffen dat de hele ‘we zijn gelijk’ discussie niet kan kloppen.

Gelijkwaardig, niet gelijk

Als ooit de dag komt dat mannen baby’s kunnen baren…dan denk ik er misschien anders over. Maar tot die tijd heb ik helemaal niets met het idee van ‘gelijk’ zijn.

Gelijk zijn betekent hetzelfde zijn. En dat zijn we niet. Gelijkwaardig, dat zeker. Maar niet hetzelfde. Geen mens is hetzelfde. Er is nog nooit iemand geweest precies zoals jij en er zal ook nooit meer iemand komen precies zoals jij.

Eigenschappen m/v

Wat we wel met elkaar gemeen hebben, mannen én vrouwen, is dat we allemaal zowel mannelijke- als vrouwelijke eigenschappen hebben. Die in meer- of mindere mate tot uitdrukking worden gebracht.

Vrouwelijke eigenschappen zijn anders dan mannelijke eigenschappen. Maar we hebben ze allebei. Allemaal.

In dit artikel neem ik je mee in mijn visie op vrouwelijkheid. Ik laat je zien waarom ik het zo belangrijk vind om vrouwelijkheid de credits te geven die ze verdient.

Inhoudsopgave

 1. Vraag 1: Vrouwelijkheid, wat is dat eigenlijk?”
 2. Vraag 2: Vrouwelijkheid, waarom is het belangrijk?”
 3. Vraag 3: Vrouwelijkheid ervaren, hoe doe je dat?”

 Vraag 1: Vrouwelijkheid, wat is dat eigenlijk?

Het duidelijkste antwoord op deze vraag vind je in het Taoïsme; de oud Chinese filosofie over het leven. Het Taoïsme wordt ook wel beschreven als een gebruiksaanwijzing voor het leven van de mens, in balans met de natuur.

Yin & Yang

Een van de uitgangspunten van het Taoïsme is, dat alles in de natuur bestaat uit twee componenten. Twee delen. Twee tegengestelde, complementaire energieën; Yin en Yang.

Yin vertegenwoordigt het vrouwelijke, Yang het mannelijke. Yin en Yang hebben totaal verschillende eigenschappen, die elkaar aanvullen en samen het geheel vormen.

Het een én het ander

Het een kan niet bestaan zonder het ander. Samen maken ze de wereld compleet. Zonder het een zou je het ander niet eens herkennen.

Zonder licht zou je niet weten wat donker is. Zonder kou weet je niet wat warmte is. Geen dag zonder nacht. Geen zomer zonder winter.

Yin & Yang naast elkaar

Hieronder zet ik een aantal van de verschillende eigenschappen van Yin en Yang voor je op een rij:

YIN YANG
Vrouwelijk Mannelijk
Naar binnen gericht Naar buiten gericht
Innerlijk Uiterlijk
Intuïtie Logica
Zijn Doen
Voelen Denken
Rond Scherp
Zacht Hard
Collectief Individu
Koud Heet
Maan Zon
Water Vuur
Aarde Hemel

Zoals gezegd, zijn Yin- en Yang eigenschappen tegengesteld én complementair. Samen vormen ze een geheel. Dat zie je ook terug in het symbool voor Yin en Yang:

YinYangVrouwelijkheid & PersoonlijkLeiderschap

Samen vormen ze een geheel én het ene deel heeft altijd iets van het andere deel in zich.

Op deze manier bezien, zou je vrouwelijkheid kunnen beschouwen als een onderdeel van je mens-zijn. Het deel van jou dat het vrouwelijke in jou vertegenwoordigt.

Vraag 2: Vrouwelijkheid, waarom is het belangrijk?

Logica of intuïtie?

Helaas worden vrouwelijke eigenschappen, in de wereld waarin wij leven, vaak als inferieur of zwak beschouwd. Mannen én vrouwen lijken meer waarde te hechten aan mannelijke- dan aan vrouwelijke eigenschappen. Logica bijvoorbeeld, wordt op de meeste scholen hoger geacht dan intuïtie. Nadruk op logisch nadenken begint vaak al op de kleuterschool. Voor het volgen van je intuïtie is weinig aandacht. Doen is belangrijker dan zijn. Denken belangrijker dan voelen.

De juiste balans

En daar gaat het volgens mij mis. Er zijn zoveel vrouwen die ergens de boodschap hebben opgepikt dat hun mannelijke kwaliteiten belangrijker zijn dan hun vrouwelijke kwaliteiten. Vrouwen die, onbewust, hun vrouwelijke kant hebben weggestopt. Het contact met hun vrouwelijkheid zijn kwijtgeraakt.

Verharding of verzachting?

En dat is eeuwig zonde! Daarmee doen we onszelf, én de wereld, tekort. De wereld heeft geen behoefte aan nóg meer mannelijkheid. Aan nog meer verharding. Nee! De wereld schreeuwt om vrouwelijkheid. Om verzachting. Om liefde. Aandacht. Begrip, compassie en mededogen.

E-man-cipatie??

Want hoe geëmancipeerd zijn we, als vrouwelijke kwaliteiten minder belangrijk worden gevonden dan mannelijke kwaliteiten? Waarom hebben zoveel vrouwen het gevoel dat ze ‘hun mannetje’ moeten staan? ‘One of the guys’ moeten zijn?

Zolang we vrouwelijke kwaliteiten als minder belangrijk, of ‘zwak’ beschouwen, zullen vrouwen zich onbewust mannelijker gedragen. Want we zijn sterke vrouwen. Krachtige vrouwen. Kleindochters van een generatie vrouwen die hard gevochten heeft voor ons recht op gelijkwaardigheid.

Gedeelde eerste plaats

Maar is dat echt de bedoeling van emancipatie? Wat hebben we écht bereikt, als we ‘vrouw zijn’ en ‘vrouwelijkheid’ niet het erepodium geven dat ze verdient? Náást mannelijkheid? Niet er boven, niet er onder. Maar er naast?

En wat ik me dan vaak afvraag is:
Hoe zou de wereld er uitzien, als we met z’n allen, dus mannen en vrouwen, de vrouwelijke kwaliteiten net zo belangrijk zouden maken als de mannelijke kwaliteiten?

Niet belangrijker, niet minder belangrijk…maar even belangrijk. Even onmisbaar.

Als we net zoveel belang zouden hechten aan voelen als aan denken? Aan intuïtie net zoveel aandacht besteden als aan logica? Als vrouwelijkheid net zo belangrijk is als mannelijkheid?

Wonderful life

Ik denk dat we op een heel andere, meer natuurlijke manier zouden leven. Met veel meer rust, vriendelijkheid, zachtheid en liefde. Ik geloof dat veel minder mensen zouden lijden aan stress, depressie en burn-out.

Het (her)ontdekken van je vrouwelijkheid is wat mij betreft dan ook één van de belangrijkste dingen die je als vrouw kunt doen.

Want wie is van nature het best uitgerust om vrouwelijke kwaliteiten te belichamen? Precies, vrouwen. Net als mannen van nature het juiste gereedschap hebben om een toonbeeld van mannelijkheid te zijn.

Samen sterk

Als je dat kunt accepteren, dan kun je in jezelf ruimte creëren voor beide kanten. Voor je mannelijke én je vrouwelijke kanten. En dan krijg je de keuze.
Soms wil je misschien wat mannelijker zijn, soms wat vrouwelijker.  Soms boor je je mannelijke kant aan, soms je vrouwelijke kant. En dat is allebei prima.
Maar dat kan alleen als die vrouwelijke kant ook de ruimte krijgt om tot bloei te komen. Als die net zo belangrijk gemaakt wordt als de mannelijke kant.
En als je die twee kanten van jezelf ontdekt en ontwikkelt…dan ben je heel en compleet.

Vraag 3: Vrouwelijkheid ervaren, hoe doe je dat?

Om je vrouwelijkheid te ervaren, is het natuurlijk van belang om te weten wat jij als vrouwelijk beschouwt. Jezelf de vraag te stellen: ‘Wat betekent vrouwelijkheid voor mij?’
Om je daarbij te helpen heb ik een aantal stappen voor je op een rij gezet.

Stap 1: Bewustwording.

De eerste en belangrijkste vraag is: ‘Wat betekent vrouwelijkheid voor JOU?’ Wat zie jij als vrouwelijke eigenschappen?

Het lijstje met Yin en Yang eigenschappen kun je daarbij als uitgangspunt nemen, maar er is natuurlijk nog veel meer.

Maak voor jezelf eens een lijst, in je dagboek bijvoorbeeld, van wat jij beschouwt als typisch vrouwelijke eigenschappen.
Het maakt niet uit wat je opschrijft, er is geen goed of fout, het gaat er om dat JIJ het als vrouwelijke eigenschappen beschouwt.

Stap 2: waar sta je nu?

En als je al die eigenschappen zo op een rijtje ziet staan, vraag je dan eens af: ‘Hoeveel ruimte geef ik die eigenschappen in mijn leven?’

Oftewel, hoe vrouwelijk sta ik mezelf toe te zijn? Als je het een cijfer kon geven, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent ‘helemaal niet’ en 10 betekent ‘alleen maar’, waar sta jij dan?

Stap 3: waardering

En als je weet welk cijfer jij jezelf geeft op het gebied van vrouwelijke eigenschappen…wat vind je daar dan van? Hoe waardeer jij dit cijfer? Is dit cijfer oké voor jou? Zou je het liever hoger of lager willen?

Stap 4: doen

Afhankelijk van het antwoord op stap 3, kun je vervolgens bepalen wat je daar mee wilt doen. Wil je vrouwelijke eigenschappen meer ruimte geven in je leven? Minder? Of vind je het prima zoals het is?

Door jezelf dit soort vragen te stellen, ontdek je steeds meer (onbewuste) kanten van jezelf. Je komt steeds dichter bij jezelf en kan meer en meer richting geven aan je leven. Op een manier die bij JOU past!

Reis naar jezelf

Wil je meer oefenen met vrouwelijkheid? In mijn e-boek, de 28 daagse training ‘Reis naar jezelf’ besteden we hier een hele dag aan.

Door middel van oefeningen, inzicht vragen en affirmaties leer je grote stappen zetten op dit gebied.

Het resultaat is dat je steeds dichter bij jezelf komt en steeds meer gaat leven zoals bij jou past. Op jouw manier, volgens jouw regels.

Zorgen voor jezelf..

Want dat is voor veel vrouwen nog een grote uitdaging. Zorgen voor anderen zit ons in het bloed, zorgen voor jezelf, voor jouw dromen en jouw verlangens kun je leren.

Ik wens je heel veel succes!

Tot snel,

Liefs Sylvia

 

 

 

De 3 essenties van vertrouwen. Als sleutel tot gelukkig leven.

De 3 essenties van vertrouwen. Als sleutel tot gelukkig leven.

‘Optimism is the faith that leads to achievement.
Nothing can be done without hope and confidence.

-Hellen Keller-

Persoonlijk leiderschap en vertrouwen

‘Vertrouwen is de eerste trede nemen, ook als je de hele trap nog niet kunt zien’ is een bekende uitspraak van Martin Luther King.

Vrij vertaald zou ik zeggen:

‘Vertrouwen betekent doen wat je wilt doen en zijn wie je bent…ook als je nog niet precies weet wat dat betekent, of waar dat toe gaat leiden’.

Maar wat is dat eigenlijk, vertrouwen? Waarom is het belangrijk en hoe ontwikkel je een gevoel van vertrouwen, terwijl het leven juist lijkt te bestaan uit onzekere factoren?

In dit artikel staan 3 vragen centraal:

 1. Vertrouwen, wat is dat eigenlijk?
 2. Vertrouwen, waarom is het belangrijk?
 3. Vertrouwen, hoe doe je dat?

Na het lezen van dit artikel heb je meer inzicht in het belang van vertrouwen en weet je hoe je een gevoel van vertrouwen kunt ontwikkelen, juist op momenten dat dat nog niet zo makkelijk lijkt.

Vraag 1: Vertrouwen, wat is dat eigenlijk?

Het woord vertrouwen op zich, kun je op vele manieren uitleggen. Zo heb je vertrouwen in jezelf, vertrouwen in andere mensen of vertrouwen in het leven op zich.

In deze context wil ik het hebben over vertrouwen als levenshouding.

Het komt goed

Als je levenshouding gebaseerd is op vertrouwen, dan ga je er van uit dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Dat je soms nog niet ziet HOE iets goed kan komen, maar dat het uiteindelijk wel gebeurt.

En als het niet goedkomt…zoals jij dat bedacht had of zou willen…dat dat dan ook oké is.

Vertrouwen = loslaten

Vertrouwen betekent eigenlijk loslaten. De eis loslaten dat dingen op jouw manier, op jouw tijd moeten gebeuren. Vertrouwen betekent controle en grip loslaten en je natuur zijn eigen gang laten gaan.

Heel natuurlijk

En als we het dan toch over natuur hebben…laten we de natuur eens als metafoor nemen. Als je gewoon eens even om je heen kijkt in de natuur, dan zie je dat daar uiteindelijk alles wel goed komt.

Als de mens zich er niet mee bemoeit, dan ‘regelt’ de natuur alles zelf. Dan gebeuren dingen zoals ze bedoeld zijn te gebeuren.

Bomen en planten groeien gewoon helemaal zelf. Daar hoeven wij niets voor te doen. In de lente krijgen ze nieuw blad en bloemen, in het najaar dragen ze vrucht en in de winter laten ze hun blad weer los.

Natuurlijk ritme

Alles…maar dan ook alles in de natuur heeft zijn eigen ritme, zijn eigen manier van doen en leven. Ook…of ik zou eigenlijk moeten zeggen vooral…als wij ons er niet mee bemoeien.

De maan neemt elke maand af en komt weer op. Eb en vloed komen en gaan in hun eigen ritme. Dag en nacht, zomer en winter…we gaan er blindelings van uit dat het gewoon gebeurt. We vertrouwen er op dat alles gaat zoals het moet gaan.

Ook jij bent natuur

En, als we het iets dichter bij huis houden, je eigen lichaam…ook een prachtig staaltje natuur.

Kijk eens naar je eigen lichaam. Er zijn zoveel processen die gewoon hun eigen gang gaan, die gewoon vanzelf lijken te gaan. Om maar een paar voorbeelden te noemen:

 • Het rondpompen van je bloed.
 • Het groeien van je haren en je nagels.
 • Het vernieuwen van je huid.
 • Je ademhaling, die gewoon doorgaat, ook als je slaapt.

We vertrouwen er blindelings op dat die processen gewoon gaan zoals ze gaan. Omdat we weten dat we er toch geen bewuste invloed op hebben. Het gaat vanzelf.

Of je nu wilt of niet…

Typisch vrouwelijke processen, zoals je maandcyclus…het gaat vanzelf. Elke maand weer wordt er diep in je buik een eitje klaar gemaakt om bevrucht te worden.

Je baarmoeder wordt klaargemaakt om een kindje te kunnen ontvangen. En als dat niet gebeurt…dan raak je dat onbevruchte eitje ook weer kwijt. Gaat helemaal vanzelf, hoef je niets aan te doen.

Maar ook als het wel bevrucht wordt…dan groeit daar helemaal vanzelf een kindje uit, met alles er op en er aan. En natuurlijk, er gaat wel eens wat mis, maar in de meeste gevallen groeit er gewoon een kindje dat negen maanden later geboren wordt.

Moeders weten het

En dan komt het interessante: als je bijvoorbeeld kijkt naar de dierenwereld…dierenmoeders weten feilloos wat ze moeten doen als hun jong geboren is. Zonder dat iemand ze dat geleerd heeft. Ze hoeven niet op cursus, ze hebben geen handboeken, ze weten het gewoon.

Voldoet dat nest wel aan de regels?

Vogels vind ik in dat opzicht altijd heel interessant…ze hebben zelf hun nest verlaten toen ze net een beetje konden vliegen. Niemand heeft ze ooit geleerd hoe ze een nest moeten bouwen, en toch…toch weten ze precies wat ze moeten doen.

Ze bouwen een nest, leggen hun eieren en brengen hun jongen groot…puur op instinct en intuïtie. En meestal gaat dat helemaal goed.

Maar mevrouw…zo heurt dat eigenlijk niet…

Maar wat doen wij mensen? Terwijl we eigenlijk ook gewoon een veredelde diersoort zijn…wij willen alles tot in de puntjes onder controle houden.

We vertrouwen liever op boekenwijsheid dan op onze eigen natuur. Een moeder die zegt dat ze zelf wel weet wat goed voor haar kind is, wordt met argwaan bekeken.

Want wat als het kindje niet precies volgens de statistieken groeit, leert lopen of praten? Of, later op school, niet volgens de statistieken in staat is te lezen en te rekenen?

Vraag 2: Vertrouwen, waarom is het belangrijk?

Vertrouwen is belangrijk, omdat het je in contact brengt met je eigen natuur. Vertrouwen betekent volgens mij een voorbeeld nemen aan de natuur. Terug naar je eigen natuur.

Female intuïtion

Terug naar het gevoel dat je diep van binnen zelf wel weet wat goed voor je is en wat niet. Uitgaan van je eigen instincten en intuïtie. En dan is het natuurlijk prachtig dat je soms iemand om raad kunt vragen. Maar de echte antwoorden liggen altijd in jezelf.

ls je daar op durft te vertrouwen, als je daar van durft uit te gaan…dan maak je enorme sprongen richting leven naar je eigen natuur. Naar leven zoals je diep van binnen bent. Authentiek leven op jouw manier, volgens jouw regels.

Het is altijd ergens goed voor

Vertrouwen betekent ook er van uitgaan dat alles uiteindelijk wel ergens goed voor is. ‘What doesn’t kill you makes you stronger’ zeggen de Engelsen. En dat is zoooo waar.

Het leven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Gelukkig niet. Als alles alleen maar goed zou gaan, als alles van een leien dakje zou gaan…dan zouden we toch nooit groeien en ontwikkelen?

Zo wil ik leven

Juist als dingen niet gaan zoals we zouden willen…daar zit de groei. Als je op dat soort momenten kunt vertrouwen, er van uit kunt gaan dat het uiteindelijk allemaal goed komt…of dat nou is op de manier die jij voor ogen hebt of niet…dat het uiteindelijk ergens toe leidt, ergens goed voor is…dat is mijn favoriete manier van leven.

Een spannend avontuur

Als je zo kunt leven, dan hoef je nooit meer bang of onzeker te zijn. Als je zo kunt leven, dan wordt het leven een avontuur.

Dan is het niet meer eng of onzeker om uit je comfortzone te stappen (nou ja, misschien een beetje), maar dan is het juist spannend. Dan wordt het leven één grote ontdekkingsreis, waar dingen soms gaan zoals je wilt en soms niet. Waarin het soms meezit en soms tegen.

Het komt goed. Echt…

Maar wel met één prachtige belofte…dat het nooit saai is en dat er altijd iets te beleven valt. En dát is leven zoals ik het zie. Doen wat je wilt doen, leven zoals je wilt leven, zijn wie je wilt zijn…ook als dat spannend is. Ook, of vooral, als je het nog niet durft. Vertrouwen is het antwoord op alle vragen. Het komt goed. Het komt uiteindelijk allemaal goed.

‘Het komt goed. Uiteindelijk komt het allemaal goed.’

-Boeddha-

Vraag 3: Vertrouwen, hoe doe je dat?

Deze vraag kan ik heel kort en gemakkelijk beantwoorden: Door te besluiten het gewoon te doen.

Moeilijker is het niet. Neem nu, direct, de beslissing om te vertrouwen. Waarop?

 1. Jezelf
 2. Andere mensen
 3. Het leven
 1. Op jezelf:

Kies voor een levenshouding waarin je vertrouwt op je eigen gevoel, je eigen intuïtie en je eigen beslissingen. Ook als je het nog niet allemaal weet. Zie het leven echt als een reis en volg gewoon je hart.

Doe wat je denkt dat goed is en ga die weg. Onderweg kun je altijd weer bijsturen.

Falen of feedback?

Een van mijn favoriete overtuigingen is: ‘Er is geen falen, alleen feedback’. Oftewel, het is nooit ‘fout’. Je kunt er hooguit achter komen wat wel en niet werkt. Heb je geleerd wat niet werkt? Prachtig! Dan weet je weer iets beter hoe het dan misschien wel moet.

Je hoeft niet alle wijsheid in pacht te hebben om te kunnen vertrouwen. Je hoeft alleen je eigen gevoel te volgen en te dealen met de consequenties.

 1. Andere mensen:

Ik vind het heerlijk om er van uit te gaan, dat iedereen in de kern te vertrouwen is en goede bedoelingen heeft. Heb ik altijd gelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar het leeft een stuk prettiger.

Tot het tegendeel bewezen is…

Soms kom ik er achter dat ik het bij een bepaald persoon niet bij het rechte eind had…nou, dat weet ik dan. Dan kan ik daar weer op reageren. Maar iedereen krijgt in eerste instantie mijn vertrouwen. Als dat niet terecht blijkt te zijn, dan stel ik mijn mening eventueel bij, maar niet eerder dan dat.

 1. Het leven:

Ik ga er vanuit dat het uiteindelijk allemaal goed komt in mijn leven en dat ik overal iets van kan leren. Als ik wacht tot ik de hele trap kan zien voor ik de eerste trede neem…dan kom ik nooit ergens.

Rust en ontspanning

Ik kies er voor het leven te vertrouwen. Ook als het mij niet altijd brengt wat ik wil. Of juist dan. Want als alles naar mijn zinnetje gaat…dan is het heel makkelijk om te vertrouwen. Maar juist als het niet gaat zoals ik dat wil…dan kies ik voor vertrouwen. Dat ontspant en geeft rust. En zo wil ik leven.

Vertrouwen is wat mij betreft dus een keuze. Leef je vanuit liefde en vertrouwen of vanuit angst en wantrouwen? Het is een keuze. Die je elke dag opnieuw kunt maken. En ik weet wel wat ik kies…

Reis naar jezelf

Wil je meer oefenen met vrijheid? In mijn e-boek, de 28 daagse training ‘Reis naar jezelf’ besteden we hier een hele dag aan.

Door middel van oefeningen, inzicht vragen en affirmaties leer je grote stappen zetten op dit gebied.

Het resultaat is dat je steeds dichter bij jezelf komt en steeds meer gaat leven zoals bij jou past. Op jouw manier, volgens jouw regels.

Zorgen voor jezelf..

Want dat is voor veel vrouwen nog een grote uitdaging. Zorgen voor anderen zit ons in het bloed, zorgen voor jezelf, voor jouw dromen en jouw verlangens kun je leren.

Ik wens je heel veel succes!

Tot snel,

Liefs Sylvia

Vrijheid: Iedereen wil vrij zijn, maar wat dat betekent is voor iedereen anders.

Vrijheid: Iedereen wil vrij zijn, maar wat dat betekent is voor iedereen anders.

‘The secret of happines is freedom
The secret to freedom is courage’

-Thusydides-

Persoonlijk leiderschap en vrijheid

Vrijheid. Wie verlangt er niet naar? Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: ‘Nee, doe mij maar geen vrijheid’. Op onze eigen manier verlangen we allemaal naar vrijheid.

Maar wat het betekent, kan per persoon verschillend zijn. Voor de een betekent vrijheid misschien ‘precies kunnen doen en laten wat je zelf wilt’, voor de ander betekent het ‘je mening kunnen uiten zonder in de gevangenis te belanden’.

In dit artikel staan 3 vragen centraal:

 1. Vrijheid, wat is dat eigenlijk?
 2. Vrijheid, waarom is het belangrijk?
 3. Vrij zijn, hoe doe je dat?

Na het lezen van dit artikel hoop ik dat je nog bewuster bent van wat vrijheid voor jou betekent én hoe je het meer kunt ervaren.

Vraag 1: Vrijheid, wat is dat eigenlijk?

Als ik het hier heb over vrijheid, dan bedoel de vrijheid om jezelf te zijn. Om de persoon te zijn die je wilt zijn. Te leven zoals je wilt leven.

De vrijheid om te ontdekken wie je diep van binnen bent en daar naar te leven.

Wees gewoon jezelf joh…

Veel mensen voelen zich in dit opzicht niet vrij. En dat is op zich best apart te noemen. Want wat is er makkelijker en meer natuurlijk dan gewoon jezelf zijn, zou je kunnen zeggen…

En toch…toch is dat voor veel vrouwen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel vrouwen zijn zo gericht op anderen, willen het zo graag goed doen voor anderen, dat de vrijheid om zichzelf te zijn een van de eerste dingen is die ze opofferen.

Kan dat wel samen?

Het zijn ook bijna tegengestelde begrippen:

 • Jezelf zijn
 • Rekening houden met anderen

Een van mijn cliënten, Karin, zegt het zo: ‘Als ik tegen mijn man klaag dat ik zo weinig tijd voor mezelf heb, dan zegt hij doodleuk dat ik daar dan iets aan moet doen.

Maar hij snapt niet hoe schuldig ik me dan voel. Ik kan toch moeilijk tegen mijn moeder zeggen dat ik geen zin heb om elke zondag op de koffie te komen? Ze zit al zo vaak alleen.

Ik kan toch niet tegen de kinderen zeggen dat ik ze niet meer naar hockey wil brengen? Het is minstens drie kwartier fietsen.

En op mijn werk, als ze vragen of ik nog een uurtje langer kan blijven…tja, als het niet echt nodig zou zijn zouden ze het niet vragen…toch?

Mannen denken daar soms zo makkelijk over. Als je er geen zin in hebt moet je het niet doen…ja…als het zo makkelijk was…’

Als ik nee zeg voel ik me schuldig…

En daar zit ‘m nou net de kneep. We kúnnen wel de vrijheid nemen om te doen wat we zelf willen…maar als we dat doen…dan voelen we ons SCHULDIG!!!!

Oh, dat verschrikkelijke woord. Als dat niet zou bestaan, dan zou ons leven er heel anders uitzien. Maar ja, wij doen nou eenmaal liever wat anderen van ons willen dan wat we zelf willen, want anders voelen we ons schuldig. En dat zou pas echt verschrikkelijk zijn…

Nee zeggen maakt vrij

Vrijheid betekent dat je in staat bent je eigen keuzes te maken en daar volledig achter te staan. Ook als dat consequenties heeft. Ook als je je schuldig voelt.

Vrijheid betekent soms NEE durven zeggen. Nee tegen een ander. Ja tegen jezelf. Zonder jezelf toe te staan af en toe nee te zeggen, ben je niet vrij om jezelf te zijn. Ben je niet vrij om de dingen op je eigen manier te doen.

Het eerste wat je moet leren als je meer je eigen weg wilt gaan, is nee zeggen. En dat vinden we nu net niet zo makkelijk. Maar hé…wat zou dat? Alles went, toch??

Vraag 2: Vrijheid, waarom is het belangrijk?

Vrijheid is helemaal niet belangrijk. Je kunt prima je hele leven naar de pijpen van anderen dansen. Je kunt prima je hele leven doen wat anderen van je verlangen.

Er gaat niemand dood als jij het leven van een ander leeft. Er is geen man overboord als jij jezelf gevangen houdt in de regels van anderen.

Wat wil je?

Tenzij…tenzij het voor jou wel belangrijk is. Tenzij jij het om wat voor reden dan ook belangrijk vindt om jezelf te zijn. Om je eigen regels te bepalen. Je eigen koers te varen.

Dan, en alleen dan, is het wel belangrijk. Het kan mij persoonlijk niet zoveel schelen hoe je leeft. Als jij maar gelukkig bent. Als jij aan het einde van de lijn maar kan zeggen: ‘Ja, dit was mijn leven. Ik heb het gedaan zoals ik dat wilde. Het is goed zo.’

Je hebt altijd een keuze…echt altijd

Want dat is mijn missie: Zoveel mogelijk vrouwen bewust maken dat ze altijd een keuze hebben. Misschien niet altijd in wat er om je heen gebeurt, maar wel hoe je met jezelf omgaat…wat er ook om je heen gebeurt.

Hoe je met jezelf omgaat, van binnen…dat bepaal je echt helemaal zelf. Jij en jij alleen. Daarin ben je volledig vrij. Daarin ligt je vrijheid.

Het is jouw leven. Van jou en van jou alleen. En niemand die daar iets over te zeggen heeft. Niemand! Ik niet, je man niet, je ouders niet, je kinderen niet…en je baas en vriendinnen al helemaal niet.

Wat je ook kiest…dat is helemaal prima

Maar hoe jij dat invult…dat maakt mij echt helemaal niks uit. Ik zal nooit zeggen dat iemand voor zichzelf moet kiezen.

Als jij je liever wilt wegcijferen voor anderen, als dat jouw keuze is…prima! Mijn zegen heb je. Moet je helemaal zelf weten. Zolang het maar je eigen keuze is. Zolang het maar is wat jij zelf, diep van binnen, het wilt. Om wat voor reden dan ook.

Als dat niet zo is, als je het gevoel hebt dat je geen keuze hebt…dan is het een ander verhaal. Dan help ik je graag om te ervaren dat je ALTIJD een keuze hebt. Altijd.

Wat er ook gebeurt in je leven, je hebt altijd de keuze hoe je er tegenaan kijkt en hoe je er mee omgaat. En dat is een vorm van vrijheid, die niemand van je af kan pakken. Nooit.

Vraag 3: Vrij zijn, hoe doe je dat?

Ook hier weer…door je eerst bewust te worden waar jij je wel en niet vrij voelt. We zijn zo gewend aan de mensen en situaties in ons leven, dat we er vaak niet eens bij stil staan of het een vrije keuze is of niet.

In de volgende oefening heb ik een aantal stappen voor je op een rij gezet, om je bewustzijn omtrent vrijheid te vergroten.

Oefening:

Stap 1: Bewustwording

Maak een lijstje van mensen en activiteiten waar jij veel tijd aan besteedt.

Bij mensen kun je denken aan partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s enz.

Bij activiteiten kun je denken aan sport, hobby’s, vakantie, werk, studie enz.

Stap 2: tevredenheid scoren

Geef dan per persoon en per activiteit een cijfer van 0 tot 10, voor hoe tevreden jij bent over de manier waarop de relatie tot deze persoon of activiteit is ingevuld. 0 is helemaal niet tevreden, 10 is helemaal tevreden.

Stap 3: scheiden van wel/niet tevreden

Zet alle mensen en activiteiten die in stap 2 laag scoren (wat laag is bepaal je natuurlijk zelf) op een apart lijstje.

Als het goed is heb je nu een overzicht van mensen en activiteiten, waarbij je niet tevreden bent over de invulling van de relatie.

Stap 4: vrijheid scoren

Geef per persoon en per activiteit een cijfer van 0 tot 10, voor hoe vrij jij je voelt om de invulling van de relatie te veranderen. 0 is helemaal niet vrij, 10 is volledig vrij.

Stap 5: inzicht & actie

Alles wat in stap 4 een hoog cijfer scoort, dus waar je je vrij voelt om het te veranderen…bedenk hoe je dat zou willen veranderen en doe dat.

Alles wat laag scoort in stap 4…vraag jezelf eens af hoe het komt dat je jezelf hier niet vrij voelt en wat je nodig zou hebben om je wel vrij te voelen.

Doe ermee wat je wilt

Je hebt nu als het goed is een duidelijk overzicht van jouw eigen gevoel van vrijheid met betrekking tot de mensen en activiteiten in je leven. Wat je er mee doet, dat is aan jou. Maar je hebt nu in elk geval iets om aan te werken als je dat zou willen.

Reis naar jezelf

Wil je meer oefenen met vrijheid? In mijn e-boek, de 28 daagse training ‘Reis naar jezelf’ besteden we hier een hele dag aan.

Door middel van oefeningen, inzicht vragen en affirmaties leer je grote stappen zetten op dit gebied.

Het resultaat is dat je steeds dichter bij jezelf komt en steeds meer gaat leven zoals bij jou past. Op jouw manier, volgens jouw regels.

Zorgen voor jezelf..

Want dat is voor veel vrouwen nog een grote uitdaging. Zorgen voor anderen zit ons in het bloed, zorgen voor jezelf, voor jouw dromen en jouw verlangens kun je leren.

Ik wens je heel veel succes!

Tot snel,

Liefs Sylvia

Positieve gedachten, het geheim om succesvoller en gelukkiger te zijn!

Positieve gedachten, het geheim om succesvoller en gelukkiger te zijn!

“Attitude is a little thing that makes a big difference.”

-Winston Churchill-

Positieve gedachten

Denken doen we allemaal. De hele dag door. Gemiddeld hebben we tussen de 50.000 en 80.000 gedachten per dag.

Veel van die gedachten zijn elke keer hetzelfde. Dag in dag uit. Week in week uit. Jaar in jaar uit. Een groot deel daarvan is negatief.

Wat je denkt is van grote invloed op hoe je je voelt en hoe je leeft. Heb je voornamelijk negatieve, angstige gedachten, dan sta je anders in het leven dan iemand die voornamelijk positieve, krachtgevende gedachten denkt.

Is dat niet naïef?

Maar wat zijn positieve gedachten eigenlijk? Sommige mensen denken nog steeds dat je een soort kinderlijke naïeveling wordt als je voornamelijk positief denkt. Niets is minder waar.

Positief denken is juist een enorm krachtig middel om te worden wie je bent en te leven zoals je wilt leven. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier?

In dit artikel staan 3 vragen centraal:

 1. Positief denken, wat is dat eigenlijk?
 2. Positief denken, waarom zou je het willen?
 3. Positief denken, hoe doe je dat?

Na het lezen van dit artikel heb je meer inzicht in het onderwerp ‘positieve gedachten’. Je weet wat het is, waarom het een goed idee kan is om het te doen én je hebt tools in handen om het vaker te doen.

Vraag 1: Positief denken, wat is dat eigenlijk?

Het woord ‘positief’ heeft meerdere betekenissen. Wat we er mee bedoelen in de context van persoonlijke ontwikkeling is dit:

 1. Positief denken betekent denken op een manier die kloppend is bij wie of wat je wilt zijn.
 2. Positief denken betekent dat je uitgaat van mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

Hieronder licht ik beide betekenissen toe:

Ad 1: Positief denken betekent denken op een manier die kloppend is bij wie of wat je wilt zijn.

Persoonlijke ontwikkeling verloopt meestal in 2 fasen:

Fase 1: Het begint vaak met laagjes afpellen. Rugzakjes legen. Alle onzin die je in de loop van je leven over jezelf hebt geleerd weer afleren. Angsten en onzekerheden overwinnen. Steeds dichter bij je eigen kern komen. Steeds meer en meer worden wie je eigenlijk bent.

Fase 2: Van daaruit ga je vervolgens bouwen aan wie je wilt zijn. Vanuit je kern ontwikkelen van je kwaliteiten om steeds meer en meer je potentieel te kunnen bereiken.

Wie ben ik?
In deze context betekent positief denken, dat je voor ogen houdt waar je naar toe wilt. Wie je wilt zijn. Dat je manier van denken past bij de persoon die je diep van binnen bent.

Je groeiproces ondersteunen
Maar ook dat je dingen denkt die jouw groeiproces ondersteunen. Gedachten als:

 • Ik kan mezelf zijn
 • Ik mag mezelf zijn
 • Het is oké om mij te zijn
 • Ik ben goed genoeg precies zoals ik ben

Dit soort gedachten geeft een enorme boost aan je ontwikkeling. Stel je maar eens het verschil voor met gedachten als:

 • Dat kan ik vast niet
 • Dat vinden ze vast stom
 • Dat is te moeilijk
 • Ik ben niet goed genoeg

Als je steeds dichter bij jezelf en je eigen kern wilt komen, zorg er dan voor dat de 50.000 tot 80.000!!! gedachten die je per dag hebt…dat die vóór je werken en niet tegen je.

Ad 2: Positief denken betekent dat je uitgaat van mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

Ga je uit van wat er allemaal niet kan, of wat er allemaal wél kan? Denk je in moeilijkheden of in mogelijkheden? Zie je de beren op de weg, of zoek je naar een weg om die beren heen?

Probleem of uitdaging?
Waar je je aandacht op richt groeit. In elk geval in je hoofd. Als je voornamelijk denkt aan wat er allemaal niet kan, aan de zogenaamde ‘problemen’, hoe groot is je motivatie dan?

Ik zal niet beweren dat je moet doen alsof er geen uitdagingen zijn, die zijn er altijd, maar zie je ze als problemen of als uitdagingen?

Ik was dat varkentje wel even
Positief denken betekent ook: erkennen dat er altijd uitdagingen zullen zijn. Altijd. En dat je bereid bent om daar je weg in te vinden.

Je er niet door laten ontmoedigen, maar juist als een manier om je eigen creativiteit meer te laten stromen. ‘Hoe gaan we dit varkentje nu weer eens wassen?’

Realist of pessimist?
Een veel voorkomend misverstand over positief denken is, dat je een soort blij ei wordt dat in al haar naïviteit de realiteit uit het oog verliest. Niets is minder waar.

De realiteit is juist dat er altijd kansen zijn…én uitdagingen. Dat aan alles goede kanten zitten…én minder goede kanten.

De grote vraag is: waar richt jij je aandacht op? Op de dingen die al wel goed gaan…of op wat nog niet lukt? Op de mogelijkheden…of de moeilijkheden? Is jouw glas half vol…of half leeg? Beide klopt, maar het is wel een andere benadering.

Vraag 2: Positief denken, waarom zou je het willen?

Er zijn meerdere redenen waarom het altijd een beter idee is om positief te denken. Ik zet er hier een aantal voor je op een rij:

 • Het geeft een goed gevoel
 • Je ziet meer mogelijkheden
 • Het geeft kracht
 • Het geeft zelfvertrouwen
 • Het is fijn
 • Het maakt je sterker
 • Je krijgt meer gedaan
 • Positieve mensen zijn plezierig gezelschap

Gebruiksaanwijzing van je brein
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar de belangrijkste reden zit toch wel in de manier waarop ons brein werkt.

Je brein is een prachtig instrument, als je de gebruiksaanwijzing kent.

Zie je wel?
Eén van de basis eigenschappen van ons brein is, dat het eerder denkt in beelden dan in woorden. Als jij woorden gebruikt, dan maakt je brein daar beelden van. Dan ‘zie je het voor je’.

Stel je toch eens voor…
Als ik je vertel over een bruine beer met een honingpot in zijn pootjes…die achterna gezeten wordt door een roze konijn…plotseling struikelt de beer…en de honing, uit de pot…druipt over zijn kop. Het roze konijn verandert in een zwerm bijen…

Of ik vertel je over een grote gele bloem, met een roze steel, waaraan zwarte blaadjes groeien…die groeit op het dak van een torenflat…op de bodem van de zee…

Zin of onzin…je ziet het voor je
Het maakt niet zoveel uit wat ik je vertel…je brein maakt er beelden van en je ziet het voor je. Of het nu een kloppend verhaal is of niet. Dat maakt geen verschil.

Koppel dat aan de wetenschap dat ‘alles waar je aandacht aan schenkt groeit’ en je zal begrijpen waarom het een goed idee is om positieve gedachten te denken.

Immers, als je denkt aan negatieve dingen, aan de ‘MOEILIJKHEDEN’, dan is dat waar je brein beelden van maakt en waar het zich op richt.

Als je denkt aan positieve dingen, aan de MOGELIJKHEDEN, dan is dat waar je brein beelden van maakt en zich op richt.

Jij mag kiezen
De vraag is dus…waar wil jij mee bezig zijn? Waar wil je dat jouw brein zich op richt? Op de dingen die je wel wilt in je leven? Of op de dingen die je niet wilt?

Het maakt voor je brein geen enkel verschil wat je kiest. Het doet gewoon wat jij van hem vraagt. En dat vragen…dat doe je door middel van je gedachten. Die je altijd zelf kunt kiezen.

Dat lijkt misschien niet zo, omdat het zo snel gaat, maar feit is dat je je eigen gedachten echt kunt kiezen. Als je maar weet hoe.

Vraag 3: Positief denken, hoe doe je dat?

Maar hoe doe je dat dan, het kiezen van je gedachten? Als we zoveel gedachten hebben, en het gaat allemaal zo razendsnel….

Stap 1: BEWUSTWORDING

Stap 1 is bewustwording. Bewust worden van wat je allemaal denkt. We denken zoveel gedachten, ze gaan zo snel, we zijn zo aan onze eigen gedachten gewend, dat we ze vaak niet eens opmerken.

Sta vaker stil
De truc is dus om er regelmatig bij stil te staan. Letterlijk. Sta even stil, stop met wat je aan het doen bent en luister naar je gedachten.

Vraag jezelf dan af: “Wat denk ik op dit moment?” En schrijf dat op in je dagboek. Schrijf regelmatig je gedachten op. Niet alleen de gedachten van dat moment, maar ook de gedachten die je regelmatig geneigd bent te denken. Denk je meer positieve gedachten of meer negatieve gedachten?

Stap 2: STURING GEVEN

Stap 2 is het sturing geven aan je gedachten. Als je eenmaal weet wat voor gedachten jij geneigd bent te denken, dan kun je gaan sturen.

Negatieve gedachten kun je herkennen aan de aanwezigheid van het woordje NIET.

Negatieve gedachten gaan over wat je niet wilt, niet kan, niet durft, wat er allemaal niet goed is. Is dat echt waar je mee bezig wilt zijn?

Wat zie je voor je?
Als je dan even terugdenkt aan de neiging van ons brein om in beelden te denken, dan snap je waarschijnlijk wat voor soort beelden je maakt als je aan dit soort dingen denkt.

De truc is dus, om te denken aan wat je wél wilt. Zodat daar je aandacht en energie naar toe kan gaan.

Dit wil ik niet….maar wat wil ik dan wel????
Dus: als je weet wát je denkt, vraag je dan af…gaat dit over wat ik NIET wil, of over wat ik WEL wil.

Bijvoorbeeld: Als je niet meer zoveel stress wilt…wat wil je dan wel? Meer rust? Meer genieten?

Als je niet meer wilt roken…wat wil je dan wel? Gezond zijn? Meer geld overhouden?

Zodra je jezelf hoort denken over dingen die je NIET (meer) wilt, vraag je dan gelijk af: ‘Maar wat wil ik dan wel?’ En ga daaraan denken. Focus je daar op.

Focussen op wat je WEL wilt is de snelste manier om tot andere resultaten te komen. Weten wat je NIET wilt is een prachtig uitgangspunt, als je jezelf direct daarna vraagt: en wat wil ik dan wel?

Van stress naar rust

Wil je meer oefenen met positief denken? In mijn e-boek, de 28 daagse training ‘Van stress naar rust…een reis naar jezelf’ besteden we hier een hele dag aan.

Door middel van oefeningen, inzicht vragen en affirmaties leer je grote stappen zetten op dit gebied.

Het resultaat is dat je steeds dichter bij jezelf komt en steeds meer gaat leven zoals bij jou past. Op jouw manier, volgens jouw regels.

Zorgen voor jezelf..

Want dat is voor veel vrouwen nog een grote uitdaging. Zorgen voor anderen zit ons in het bloed, zorgen voor jezelf, voor jouw dromen en jouw verlangens kun je leren.

Ik wens je heel veel succes!

Tot snel,

Liefs Sylvia

 

 

 

Waarom hebben we verwachtingen en hoe kun je verwachtingen loslaten?

Waarom hebben we verwachtingen en hoe kun je verwachtingen loslaten?

“Blessed is he who expects nothing,
for he shall never be disappointed”

-Alexander Pope-

Verwachtingen loslaten

‘Is dit alles? Ik had er wel wat meer van verwacht…’
Als je dit ooit hebt gezegd of gedacht, dan is dit artikel voor jou.

Verwachtingen. We hebben ze allemaal. Over van alles en nog wat. Over mensen. Over het leven op zich…

Tot morgen zon…

Sommige verwachtingen zijn redelijk reëel te noemen. Bijvoorbeeld: als het stoplicht op rood staat, dan verwacht je dat het ook wel weer op groen zal gaan. Als de zon ’s avonds onder gaat, dan verwacht je dat ie de volgende ochtend ook weer opkomt.  Als je gaat slapen, dan verwacht je ook weer wakker te worden.

Je gaat er gewoon van uit dat die dingen gebeuren. En dat is logisch. Het is al zo vaak gebeurd, dat je het als vanzelfsprekend beschouwt dat het weer gebeurt. En meestal is dat ook zo. Dit soort verwachtingen noem ik hier reële verwachtingen.

Irreële verwachtingen…

Maar veel mensen koesteren ook verwachtingen, die helemaal zo reëel niet zijn. Maar dan wel teleurgesteld, boos of verdrietig zijn als het niet gebeurt.

In dit artikel ga ik in op die verschillende soorten verwachtingen. Maar ook op vragen als: Wat zijn dat eigenlijk, verwachtingen? Waarom wordt zo vaak gezegd dat je ze beter los kan laten? En hoe doe je dat dan, verwachtingen loslaten?

In dit artikel staan 3 vragen centraal:

 1. Verwachtingen, wat zijn dat?
 2. Verwachtingen loslaten, waarom zou je het willen?
 3. Verwachtingen loslaten, hoe doe je dat?

Na het lezen van dit artikel weet je waarom we überhaupt zoveel verwachtingen hebben, waarom het een goed idee kan zijn om ze los te laten én hoe je dat doet.

Vraag 1: Verwachtingen, wat zijn dat?

Als je iets verwacht, dan ga je er van uit dat het gaat gebeuren. Je doet een aanname over het al dan niet plaatsvinden van een toekomstige gebeurtenis.

Verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden. Zoals boven gezegd: als je vaak genoeg meemaakt dat de zon in de ochtend opkomt, dan ga je daar op een gegeven moment van uit.

Een beetje zekerheid mag toch wel?

En dat is logisch. Als je nergens van uit zou kunnen gaan, dan werd het leven wel een heel onzeker gebeuren. De meeste mensen houden niet zo van onzekerheden, dus is het best prettig als sommige dingen in het leven zeker (lijken te) zijn.

Verwachtingen, of aannames, zijn dus een heel begrijpelijk iets. Ze geven een gevoel van zekerheid, veiligheid en rust. Stel je toch eens voor dat je nergens meer van uit zou kunnen gaan. Daar moet je toch niet aan denken? Maar waarom wordt dan zo vaak gezegd dat je verwachtingen moet loslaten?

Vraag 2: Verwachtingen loslaten, waarom zou je dat willen?

Er zijn twee soorten verwachtingen. Reële verwachtingen en irreële verwachtingen. De ene kun je prima houden, de andere kun je beter loslaten. Tenminste, als je bij jezelf wilt blijven, in je kracht wilt staan en zoveel mogelijk wilt genieten van je leven.

Twee soorten verwachtingen:

 1. Reële verwachtingen
 2. Irreële verwachtingen

(Min of meer) Reële verwachtingen zijn prima. Ze maken het leven overzichtelijk, geven houvast en een vorm van veiligheid.

Irreële verwachtingen leiden heel vaak tot teleurstelling. Het loslaten van deze verwachtingen geeft enorm veel vrijheid en rust.

Reële verwachtingen:

Bij reële verwachtingen kun je er min of meer van uit gaan, dat ze ook echt gaan gebeuren. Deze verwachtingen kun je ook weer opdelen in 2 categorieën:

Reële verwachtingen, 2 categorieën:

 • Gaat hoogstwaarschijnlijk gebeuren…
  Reële verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op herhaalde gebeurtenissen uit het verleden, waardoor je er min of meer van uit kunt gaan dat de verwachting uitkomt…Voorbeeld: De zon die elke ochtend opkomt.
 • Ik bepaal of het gebeurt…
  Reële verwachtingen kunnen ook gebaseerd zijn op de mate van invloed die je er zelf op hebt: Jij bent degene die bepaalt of de verwachting wel of niet uitkomt.Voorbeeld: Je verwacht van jezelf dat je elke dag tegen je kind zegt dat je van haar houdt. Je bepaalt zelf of die verwachting uitkomt. Daar heb je zelf invloed op. Doe je het wel, dan komt je verwachting uit. Doe je het niet dan komt ie niet uit. Dat is geen hogere wiskunde.

Afspraakje met jezelf
Het hebben van reële verwachtingen is prima. Daar is niks mis mee. Zoals gezegd, het geeft rust om van sommige dingen uit te kunnen gaan. En het is prima om van jezelf te verwachten dat je doet wat je met jezelf afspreekt. Dat is een belangrijk onderdeel van jezelf zijn, gelukkig zijn en leven zoals jij wilt.

Irreële verwachtingen

Maar er zijn ook irreële verwachtingen

Irreële verwachtingen kun je ook opdelen in twee categorieën:

 • Gaat niet gebeuren…
  Verwachtingen waarvan je logischerwijs kunt weten dat ze niet uitkomen.Voorbeeld: Verwachten dat je puberzoon het uit zichzelf echt super belangrijk vindt om zijn kamer netjes te houden.
 • Kan wel of niet gebeuren…
  Het kan gebeuren, het kan niet gebeuren. Jij hebt er in elk geval geen invloed op. Factoren buiten jou bepalen of het wel of niet gaat gebeuren.Voorbeeld: In april kamperen in Nederland en verwachten dat de zon schijnt. Kan gebeuren. Kan ook niet gebeuren.

Het probleem zit ‘m dus in irreële verwachtingen. Als je geen flauw idee hebt of iets wel of niet gaat gebeuren, of je hebt er geen enkele invloed op…dat is nogal een onzeker gebeuren!

Want wat gebeurt er als je verwachtingen niet uitkomen? Precies…dan ben je teleurgesteld. En dat is nou typisch zo’n emotie die je niet echt in je kracht zet.

Waarom?

Laat daarom los die irreële verwachtingen. Laat los, de verwachting/eis dat dingen moeten gebeuren zoals jij wilt dat ze gebeuren. Laat los de verwachting/eis dat mensen doen wat jij wilt dat ze doen. Dat leidt alleen maar tot teleurstelling.

Als een kind

Verwacht niets, maar wees nieuwsgierig. Als een kind. Kleine kinderen hebben nog niet zoveel verwachtingen. Die huilen als er iets naars gebeurt en ze zijn blij als er iets goeds gebeurt.

Ze leven in het moment. Ze leven het leven zoals alles in de natuur dat doet. Zonder verwachtingen, zonder oordeel, zonder overal etiketjes op te plakken.

Jantje lacht, Jantje huilt

Als iets pijn doet zeggen ze au. Als iets fijn is genieten ze. Daarom vinden we kinderen zo leuk. Ze reageren puur en in het hier en nu. Pas later, als we leren overal een mening/oordeel over te hebben, verandert dat.

Als je verwachtingen loslaat, maak je ruimte voor dat kind in jezelf. Dat kleine meisje, voor wie het leven één grote ontdekkingsreis is. Geef haar de ruimte. Dat is wie je bent, diep van binnen.

Vraag 3: Verwachtingen loslaten, hoe doe je dat?

Het loslaten van verwachtingen begint met de volgende 3 stappen:

 1. Bewustwording van verwachtingen
 2. Verwachtingen verdelen in reële en irreële verwachtingen
 3. Stoppen met irreële verwachtingen

Stap 1: Bewustwording

Schrijf eens voor jezelf op, welke verwachtingen jij allemaal hebt op het gebied van:

 • Jezelf
 • Je partner
 • Je vrienden en vriendinnen
 • Je werk
 • Je ouders
 • Je kinderen
 • Je leven
 • Overige categorieën…

Stap 2: Verwachtingen verdelen in reële en irreële verwachtingen.

Schrijf achter elke verwachting, of het volgens jou een reële of een irreële verwachting is.

Stap 3: Stoppen met irreële verwachtingen

Laat alle reële verwachtingen voor wat ze zijn.
Schrijf alle irreële verwachtingen op een apart blaadje.
Schrijf daar per verwachting achter:

 • Wat gebeurt er als ik dit blijf verwachten?
 • Wat gebeurt er als ik stop met dit te verwachten?

Stop gewoon

En stop er dan gewoon mee! Moeilijker is het niet. Zeg gewoon tegen jezelf: ‘Ik verwacht niets. Ik zie wel wat er gebeurt’. En laat je verrassen door wat er dan gebeurt.

Verwachtingen loslaten betekent de eis loslaten dat dingen moeten gaan zoals jij wilt dat ze gaan. Als je die eis loslaat, dan krijg je er iets heel moois voor in de plaats; vrijheid.

Vrijheid om open te staan voor wat er gebeurt, in plaats van dat wat er gebeurt (onbewust) te vergelijken met wat je had verwacht.

Als je verwachtingen loslaat…dan ontdek je kanten van jezelf en anderen die je anders niet eens gezien had. En dan gebeuren er wonderen…

Van stress naar rust

Wil je nog meer oefenen met het loslaten van verwachtingen? In mijn e-boek, de 28 daagse training ‘Van stress naar rust…een reis naar jezelf besteden we hier een hele dag aan.

Door middel van oefeningen, inzicht vragen en affirmaties leer je grote stappen zetten op dit gebied.

Het resultaat is dat je steeds dichter bij jezelf komt en steeds meer gaat leven zoals bij jou past. Op jouw manier, volgens jouw regels.

Zorgen voor jezelf..

Want dat is voor veel vrouwen nog een grote uitdaging. Zorgen voor anderen zit ons in het bloed, zorgen voor jezelf, voor jouw dromen en jouw verlangens kun je leren.

Ik wens je heel veel succes!

Tot snel,

Liefs Sylvia